Dziękujemy za zainteresowanie koncertem „Mów spokojniej – Zagajewski & Pawlik”. Sprzedaż biletów poprzez system została zakończona. W dniu 20.11.2018 r. bilety będą dostępne w OEES Bookshop (poziom 0) w godzinach trwania kongresu lub na godzinę przed koncertem. Ograniczona ilość miejsc.

Thank you for your interest in "Speak calmer – Zagajewski & Pawlik" concert. The sale of tickets via system has ended. On 20.11.2018 tickets will be available at the OEES Bookshop (0 level) during the Summit. One hour before the spectacle the tickets will be an hour before the concert. Limited number of tickets.